Yin Yang                 孫式太極拳
Sun Style Tai Chi Chuan
Return to TCC menu
返回上頁


孫式太極拳是由內家拳拳家孫祿堂先生所創。孫祿堂先生精通形意拳、八卦掌。後從 郝為真先生學習武式太極拳,並融會三家之長,創立了別具一格的太極拳。傳統孫 式太極拳九十七式,每一式,都突出了內家拳的特點。其中更結合形意拳﹐八卦掌和 太極拳的特色。注重外三合(肩與胯合、肘與膝合、手與足合)和逢進必跟﹐逢退必 撤的原則﹐動作不高低起伏﹐行拳如行雲流水﹐綿綿不絕。孫 式太極拳步法圓活, 進退相隨,動作敏捷,內氣潛轉,變換方向時,講究開合相接,故又稱“開合活步 太極拳”。
1)   孫式太極拳97式拳譜     (Sun's Traditional 97 Form )


2)   孫氏太極拳73式 競賽套路     (The Competition Form - 73 Form)


3)   武式太極拳46式競賽套路     (The Wu/Hao Competition 46 Form)