Tai Chi Title
難忘金曲精選
return
重返目錄


            禪是一枝花  (龔玥)

[禪是一枝花 一枝無名的花 禪是一粒果 一粒多情的果
禪是一畝田 一畝丰饒的田 禪是一道門 一道空靈的門

禪是一潭水 洗淨塵世的沙 禪是一味藥 療治心里的苦
禪是一盞燈 點亮前行的路 禪是一輪月 洒滿芳草天涯

[禪是一片天 禪是一片地 禪是春和秋 禪是嫩綠的芽
禪是你和我 禪是我和你 禪是冬和夏 禪是一枝花]]

[重唱    [重唱]]